Telefono numeris:

+370 618 01122

Compare Listings

Paslaugos

  • Teisinės konsultacijos, atstovavimas ir derybos sudarant sutartis dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto valdymo, nuomos, pardavimo, pasidalinimo;
  • Sutarčių/preliminarių susitarimų, pasiūlymų dėl kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto nuomos, pardavimo ar pasidalinimo analizė ar rengimas;
  • Teisinės konsultacijos sutartinių prievolių nevykdymo klausimais, atstovavimas sprendžiant ginčo klausimus su verslo partneriais, santykiuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis, kitais asmenimis; būtinų dokumentų (pretenzijų, atsakymų ir kt.) parengimas;
  • Konsultavimas visų teisinių formų įmonių steigimo (t.t. steigimo dokumentų parengimas), reorganizavimo, įsigijimo, pardavimo klausimais;
  • Konsultacijos dėl akcininkų ginčų; kvalifikuotas akcininkų atstovavimas derybose ir nagrinėjant ginčus teisme.